Flek­sib­le mo­du­ler

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Globalt Blikk -

Slik byt­ter Pop.Up mel­lom trans­port på bak­ken og i luf­ten.

Pas­sa­sjer­ka­bi­nen

En ka­bin av kar­bon­fi­ber har plass til to pas­sa­sje­rer og bat­te­ri­ene som dri­ver hele bi­len.

Luft­mo­du­len

Luft­mo­du­len blir dre­vet av åtte ro­to­rer som gjør Pop.Up til en pas­sa­sjer­dro­ne.

Byt­ter mo­dus

Hvis Pop.Up mø­ter trafikk, kob­ler den fra un­der­stel­let med hjul og kob­ler til luft­mo­du­len klar til å fort­set­te rei­sen via luft­vei­en.

Bakke­mo­dul

Un­der­stel­let er som en platt­form med hjul. Når Pop. Up er kob­let til det­te, kjø­rer den på vei­en som en fø­rer­løs elek­trisk bil.

«Ide­en bak Pop.Up er å fin­ne på en måte å ska­pe en bære­kraf­tig

trans­port i by­ene»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.