Tab­bot

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

En ed­der­ko­part i Ma­rok­ko mest­rer noe helt spe­si­elt, den kan slå hjul. I Ma­rok­ko kal­les ed­der­kop­pen «ta­bacha», og den spret­ter opp og ned over sand­dy­ne­ne for å unn­slip­pe rov­dyr. Dis­se at­le­tis­ke øvel­se­ne skap­te ma­len for dens ro­bot­fet­ter Tab­bot. Den­ne ma­ski­nen kan både gå og slå hjul og kan til­bake­leg­ge lan­ge ør­ken­strek­nin­ger både hjem­me på Jor­da og på Mars.

«Kan­skje du vil trek­ke et let­tel­sens sukk ved sy­net av en ka­ker­lakk»

Ro­bot­hum­me­rens form tar opp i seg det na­tur­li­ge mot­styk­kets evne til å jak­te mel­lom stei­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.