Mine­hum­mer

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Un­der­vanns­mi­ner ut­gjør en al­vor­lig trus­sel mot un­der­vanns­far­tøy, og der­for har den ame­ri­kans­ke ma­ri­nen plan­lagt å sen­de ut ro­bo­ter for å fin­kjem­me hav­bun­nen etter dis­se skjul­te fa­re­ne. For å ut­vik­le en ma­skin som ef­fek­tivt kan ma­nøv­re­re i dy­pet, la­get de en robothummer, med sik­te på å fan­ge opp den na­tur­li­ge ut­ga­vens ef­fek­ti­ve, bøl­ge­lik­nen­de be­ve­gel­ser og fes­tet mine­sen­so­rer til kon­struk­sjo­nen.

TAB­BOT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.