Hjer­te- vern

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

PCSK9-pro­tei­net er in­volvert

i kon­trol­len av ni­vå­et til LDL-c-ko­les­te­ro­let i blo­det. Det­te kal­les «dår­lig ko­les­te­rol» og er knyt­tet til ate­ros­kle­ro­se og hjerte­li­del­ser. Noen

men­nes­ker har en mu­ta­sjon i PCSK9-ge­net og kan der­med hol­de

ko­les­te­rol­ni­vå­ene la­ve­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.