HIVre­sis­tens

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

HIV må kom­me seg inn i cel­le­ne for å over­le­ve. Det gjø­res ved at et mo­le­kyl kalt CCR5, som fin­nes på im­muncel­le­ne, kap­res. Uli­ke in­di­vi­der har uli­ke meng­der CCR5 på cel­le­ne, og noen har ikke CCR5 i det hele tatt. De får na­tur­lig be­skyt­tel­se mot

smit­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.