Hvor­for får vi dår­lig ånde av hvit­løk?

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Den kjen­te luk­ten av hvit­løks­ånde kom­mer av for­bin­del­ser som inne­hol­der svo­vel og se­len. Det an­tas at dis­se stam­mer fra lun­ge­ne og ikke er stof­fer som dan­nes i mun­nen.

Ned­bryt­nin­gen av hvit­løk dan­ner ille­luk­ten­de gas­ser som kom­mer inn i lun­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.