Hva er brokk?

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Brokk oppstår ved at or­ga­ner el­ler vev pres­ses ut gjen­nom sva­ke om­rå­der i mus­kel­veg­ge­ne. Til­stan­den gir ofte en bul el­ler klump på ma­gen el­ler i lys­ken.

Den van­ligs­te ty­pen brokk inn­tref­fer når tar­me­ne pres­ser seg gjen­nom et svakt punkt i den ned­re mage­re­gio­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.