3

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Mage­inn­hol­det av­slø­rer av­dø­des sis­te mål­tid. Man kan dess­uten be­reg­ne døds­tids­punk­tet ut fra hvor mye for­døy­el­se som har fun­net sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.