4

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Hjer­nen un­der­sø­kes grun­dig for å se etter tegn til ska­der el­ler unor­ma­le trekk. Ofte leg­ges den i for­ma­lin for å bli har­de­re, slik at den kan dis­se­ke­res med stør­re nøy­ak­tig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.