GoBone

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Et plast­bein på hjul, fylt med god­bi­ter, som kjø­rer om­kring og in­vi­te­rer hun­den til lek. Den ak­ti­vi­se­rer hun­den men­talt og fy­sisk. GoBone hol­der i åtte ti­mer per la­ding.

GoBone jus­te­rer ak­ti­vi­tets­ni­vå­et i sam­svar med hun­dens al­der, vekt og rase.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.