Slik vir­ker Cu­bet­to

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Den­ne lil­le trero­bo­ten læ­rer barn ko­ding ved bruk av tak­ti­le blok­ker.

Funk­sjons­blokk

Den blå blok­ken ber Cu­bet­to om å ta en pau­se i ho­ved­se­kven­sen for å lese funk­sjons­lin­jen.

Cu­bet­to

Den smi­len­de, ku­bis­ke ro­bo­ten har to hjul og hand­ler etter in­struk­se­ne fra kon­soll­bret­tet.

Funk­sjons­lin­je

Den­ne lin­jen kan lag­re en eks­tra in­struks, be­stå­en­de av opp­til fire blok­ker. Ro­bo­ten le­ser den­ne lin­jen hver gang den mø­ter en blå blokk i ho­ved­se­kven­sen.

Kon­soll­brett

Kode­blok­ke­ne pas­ser i hul­le­ne i bret­tet og dan­ner en streng av in­struk­ser til ro­bo­ten.

Hoved­se­kvens

Ro­bo­ten føl­ger opp­til 12 in­struk­ser, trinn for trinn. Spil­le­ren tren­ger bare å set­te blok­ke­ne på plass på bret­tet.

Hand­lings­knapp

Ved å tryk­ke på den­ne knap­pen sen­der du in­struk­ser til ro­bo­ten.

Kode­blok­ker

Hver blokk er en in­struks. Grønn er for­over, gul be­tyr snu til venstre og rød be­tyr snu til høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.