Light­bot

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Den­ne mo­bi­lap­pen har kode­gå­ter for barn ned til fire års al­der. Spil­le­ren må pro­gram­me­re Light­bot til å na­vi­ge­re seg gjen­nom hvert nivå. Ko­den set­ter man sam­men ved å klik­ke på blok­ker, slik at det ska­pes en se­kvens. I star­ten er det en­kelt, og spil­le­ren læ­rer å gå, før det kom­mer mer kom­pli­ser­te opp­ga­ver, som looper.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.