Machi­neers

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Det­te ny­de­li­ge kon­struk­sjons­spil­let læ­rer deg den un­der­lig­gen­de kode­struk­tu­ren ved å er­stat­te kode­språ­ke­ne med knot­ter, vaiere og bry­te­re. Spil­le­ren blir bedt om å hjel­pe en by med re­pa­ra­sjon av ma­ski­ner og vil pluk­ke opp grunn­leg­gen­de kode­fer­dig­he­ter un­der­veis, uten helt å være klar over det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.