Hop­scotch

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Den­ne mo­bi­lap­pen læ­rer deg kode­prin­sip­pe­ne med et en­kelt dra-og-slipp-sys­tem. Du sam­ler blok­ker med kode for å lage blant an­net spill, nett­si­der, bil­der og vi­deo­er. Lær om va­ri­ab­ler og looper! Du kan lett pub­li­se­re inn­hol­det og dele det med hele ver­den. Opp­læ­rings­vi­deo­er gjør det lett å gi seg i kast med det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.