Sør-ita­li­ens­ke per­ler med Arnt Ste­fan­sen

Aftenposten Historie - - HISTORISKE STREKER -

6. – 11. sep­tem­ber 2018

Den vak­re Amal­fi-kys­ten lok­ker med sin ro og skjønn­het. De gres­ke temp­le­ne i Pa­e­stum for­tel­ler om en fle­re tu­sen år gam­mel kul­tur­his­to­rie. Og om­rå­dets sun­ne «mid­del­havs­kost», med mye fisk, grønn­sa­ker og frukt er be­rømt og els­ket ver­den over. A-kort­pris fra kr 16.740,-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.