Blid­gjor­de bøn­der med sne­l­ler og skrå

Aftenposten Historie - - FOR 100 ÅR SIDEN -

«Man har i Kris­ti­ans­sand iaar havt vans­ke­lig for at faa ar­ran­ge­ret som­mer­ko­lo­nier­ne for barn. Bøn­der­ne i dis­trik­te­ne om­kring har nem­lig slaa­et sig vran­ge og ikke vil­let le­ve­re den pro­vi­ant som tra­eng­tes. Imid­ler­tid har nu to av by­ens for­ret­nings­ma­end, fab­rik­ei­er As­bjørn­sen og gros­se­rer Mal­te­rud, blød­gjort bøn­der­nes hjerter, den førs­te ved at stik­ke dem no­gen kvar­t­rul­ler skraa i ha­en­der­ne og den an­den ved at fora­ere dem sne­lle­tra­ad. Og nu er der in­gen vans­ke­lig­he­der mer, for­tel­ler Chr.sands Tid.» Af­ten­ut­ga­ven 10. juli

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.