Kob­let fra spise­vog­nen

Aftenposten Historie - - FOR 100 ÅR SIDEN -

«Den spans­ke sy­ge gaar nu me­get sterkt og­saa i Fred­rik­sstad, og la­eger­ne med­de­ler, at der fore­lig­ger en raek­ke alvorlige til­fa­el­de, spe­si­elt med lunge­beta­en­del­se som efter­sygdom.

For Smaa­lens­ba­nens ved­kom­men­de har epi­de­mi­en be­vir­ket, at spise­vog­nen ikke la­en­ger kan med­føl­ge uden­lands­to­ge­ne, da hele be­tje­nin­gen er an­gre­bet af den spans­ke sy­ge.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.