Døde etter kino­be­søk på No­tod­den

Aftenposten Historie - - FOR 100 ÅR SIDEN -

«Den spans­ke sy­ge er nu og­saa naa­et der­til. Der er i de sids­te dage an­meldt ca. 30 til­fa­el­de dag­lig. Sygdom­men sy­nes at bre­de sig og har et til­dels ond­ar­tet for­løb. Den har al­le­re­de kra­evet et­par døds­fald. En ar­bei­der ved sal­pe­ter­fab­ri­ken blev saa­le­des syg søn­dag af­ten efter et be­søg paa den kom­mu­na­le ki­ne­ma­to­graf og af­gik ved dø­den bare 12 ti­mer se­ne­re af lunge­beta­en­del­se.»

Af­ten­ut­ga­ven 16. juli

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.