Mar­cus Ju­ni­us Bru­tus 85–42 f.kr.

Aftenposten Historie - - JULIUS CAESAR – REPUBLIKKENS DØD -

Bru­tus var skremt av Ca­esars vok­sen­de makt etter ut­nev­nel­sen til dik­ta­tor og lot seg over­tale til å bli med i sam­men­sver­gel­sen. Da han opp­da­get at Bru­tus var en av an­gri­per­ne, skal Ca­esar ha dek­ket til an­sik­tet hans for å be­va­re ver­dig­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.