Når det skjed­de

Aftenposten Historie - - JULIUS CAESAR – REPUBLIKKENS DØD -

I 44 f.kr. plan­la Ca­esar et stør­re felt­tog mot Par­tia for å hev­ne Cras­sus, og reg­net med å bli bor­te i fle­re år. Tre da­ger før av­marsj slo draps­men­ne­ne til. Det var den 15. mars – Idus Mar­tiae – en av de tre da­ge­ne i hver ro­mersk må­ned som had­de navn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.