Ser­vi­li­us Cas­ca, 84–42 f.kr.

Aftenposten Historie - - JULIUS CAESAR – REPUBLIKKENS DØD -

Cas­ca gikk med i sam­men­sver­gel­sen sam­men med sin bror Gai­us, som var en na­er venn av Ca­esar. Fak­tisk var det Cas­ca som slo til først un­der at­ten­ta­tet; han an­grep Ca­esar bak­fra mens han satt i sto­len og var uopp­merk­som.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.