Gai­us Tre­bo­ni­us, 92–43 f.kr.

Aftenposten Historie - - JULIUS CAESAR – REPUBLIKKENS DØD -

Han had­de en gang va­ert en av Ca­esars be­trod­de med­ar­bei­de­re, og opp­holdt Mar­cus An­to­ni­us med snakk uten­for se­nats­byg­nin­gen da han kom lø­pen­de for å ad­va­re Ca­esar om an­gre­pet. Der­med fikk draps­men­ne­ne tid til å full­fø­re job­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.