Vidar Sand­beck

Aftenposten Historie - - HEDMARKSDIKTERE SOM VILLE FYLT 100 ÅR I 2018 -

Ɂ 21. juli 1918 – 10. no­vem­ber 2005 Ɂ Fø­de­sted: Åmot, Hed­mark

Ɂ For­fat­ter og vise­san­ger

Vise­sam­lin­ger (ut­valg)

Ɂ I dø­ragløt­ten. Vi­ser og vers (1954)

Ɂ Penge­ga­lop­pen og and­re vi­ser (1959) Ɂ Gull og grøn­ne sko­ger og and­re vi­ser

(1960)

Ɂ På ler­gjøk og lyre (1970)

Ɂ Vidar Sand­becks vise­bok (1974)

Ɂ Påså­ns vi­ser (1979)

Ɂ Den sto­re vise­boka (1992)

Ro­ma­ner

Ɂ Rund­tram­per og flat­fele (1962)

Ɂ Må­nen lo over Ravne­ber­get (1964)

Ɂ Kja­er­lig­het og grå­ben­sild (1967)

Ɂ Kja­er­lig­het på vid­van­ke (1970)

Ɂ En han­dels­rei­sen­des liv (1980)

Ɂ Påsån-bø­ke­ne: Fy skam deg!, Stak­kars kro­ken, Trøs­te oss!, Hus­bon­dens røst, Ani­tras dans, Far og Ka­nari­fug­len (1977–88)

Barne­bø­ker (ut­valg)

Ɂ Skat­ten på Jord­baer­øya (1968) Ɂ Den ru­te­te ele­fan­ten (1980)

Ɂ Den nye gut­ten (1981)

Ɂ Jul i My­ra (1985) Ɂ Bryl­lu­pet i Brua (1989)

He­ders­be­vis­nin­ger

Ɂ Fjell­pri­sen (1967)

Ɂ TONOS aeres­pris som tekst­for­fat­ter

(1978)

Ɂ Cap­pe­lens ju­bi­le­ums­pris (1979)

Ɂ Lands­la­get for språk­lig sam­lings

lit­te­ra­tur­pris (1980)

Ɂ Åmot kom­mu­nes kul­tur­pris (1984)

Ɂ Spelle­mann­pri­sens vise­pris (1992)

Ɂ Spelle­mann­pri­sens he­ders­pris (1992)

Ɂ Hed­mark fyl­kes kul­tur­pris (1994)

Ɂ Tekst­for­fat­ter­fon­dets aeres­pris (1995)

Ɂ Kon­gens for­tjenst­me­dal­je i gull (2003)

Foto: Mor­ten Hvaal/af­ten­pos­ten

Vidar Sand­beck skrev og tone­sat­te fle­re hund­re vi­ser. Han skrev også ro­ma­ner og barne­bø­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.