Hans Bør­li

Aftenposten Historie - - HEDMARKSDIKTERE SOM VILLE FYLT 100 ÅR I 2018 -

Ɂ 8. de­sem­ber 1918 – 26. au­gust 1989 Ɂ Fø­de­sted: Eid­skog, Hed­mark

Ɂ Ly­ri­ker, for­fat­ter, skogsar­bei­der

Dikt­sam­lin­ger (ut­valg)

Ɂ Tyri­el­den (1945)

Ɂ Vill­fugl (1947)

Ɂ Men støtt kom nye vår­er (1949)

Ɂ Da­ge­ne (1958)

Ɂ Jeg vil­le fan­ge en fugl (1960)

Ɂ Ved bå­let (1962)

Ɂ Brøn­nen uten­for Nachors stad (1966)

Ɂ Som rop ved el­ver (1969)

Ɂ Is­fug­len (1970)

Ɂ Kyn­dels­mes­se (1972)

Ɂ Når kvel­den står rød over Hes­tek­nat­ten

(1979)

Ɂ Fros­ne trane­ba­er (1984)

Ɂ Tanke­streif (afo­ris­mer m.m.) (1991)

Ɂ Sam­le­de dikt (1995)

Ro­ma­ner og for­tel­lin­ger (ut­valg)

Ɂ Han som val­te sko­gen (1946) Ɂ Sølv og stål (1951)

Ɂ Un­der lom­skri­ket (1953)

Ɂ Med øks og lyre (1988)

Ɂ Smyk­ket fra slag­mar­ken (1991)

He­ders­be­vis­nin­ger

Ɂ Kri­ti­ker­pri­sen (1970)

Ɂ Do­bloug­pri­sen (1972)

Ɂ Fritt Ords hon­nør (1982)

Ɂ Inn­stilt til Nor­disk Råds lit­te­ra­tur­pris

(1970)

Foto: Vidar RUUD/NTB scanpix

Hans Bør­li skrev kras­se po­li­tis­ke dikt, re­li­giø­se dikt, kja­er­lig­hets­dikt – og ord som hyl­lest til na­tu­ren og uni­ver­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.