Vet du det­te?

Aftenposten Historie - - BEKJEMPET RASISME OG FORDOMMER -

Ɂ 1. Fra hvil­ket land kom Norman

Granz’ for­eld­re?

Ɂ 2. Hvor og når star­tet kon­sert­se­ri­en som gikk un­der nav­net Jazz at the Phil­har­mo­nic?

Ɂ 3. En ca­na­disk pia­nist had­de sin

Usa-de­but i Carne­gie Hall i 1949.

Hva het han?

Ɂ 4. Hva var Norman Granz’ til­knyt­ning til Kø­ben­havn, hvor han ble be­gra­vet?

Ɂ 5. Hvil­ket in­stru­ment spil­te

Art Ta­tum?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.