Sid­ney Poi­tier

Aftenposten Historie - - FILMENS HISTORIE -

Født i Mia­mi i Flo­ri­da i 1927.

Ɂ For­eld­re­ne var fra det bri­tis­ke Ba­ha­mas og flyt­tet til­ba­ke dit. Søn­nen har dob­belt stats­bor­ger­skap og kun­ne der­for bli slått til rid­der, som Sir Sid­ney, av dron­ning Eliza­beth.

Ɂ Poi­ti­ers fat­ti­ge bak­grunn ble med åre­ne for­vand­let til en suk­sess­his­to­rie. Men hans me­ritt­lis­te som re­gis­sør er langt sva­ke­re enn hans skue­spil­ler­inn­sats, for det mes­te noe lett­ben­te ko­me­di­er. Dis­se fil­me­ne kom mot slut­ten av kar­riè­ren og om­fat­ter Stir Crazy/to tuf­ser bak git­ter med Ge­ne Wil­der og Richard Pryor. Han har også ar­bei­det med TV.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.