MASKE SOM ANHENG

Aftenposten Historie - - BENIN – DEN TAPTE BYEN -

En av Be­nin-ri­kets mest iko­nis­ke sym­bo­ler er den ut­skår­ne el­fen­bens­mas­ken som fore­stil­ler dron­ning Idia, la­get til hen­nes sønn Oba Esi­gie. Mas­ken ble ikke bå­ret over an­sik­tet, men hen­gen­de rundt li­vet el­ler hal­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.