Den and­re sto­re mu­ren

Aftenposten Historie - - BENIN – DEN TAPTE BYEN -

Enor­me mu­rer, som iføl­ge Guin­ness re­kord­bok var ver­dens nest størs­te men­neske­skap­te bygg­verk etter Den ki­ne­sis­ke mur, be­skyt­tet Be­nin by. Fest­nings­ver­ke­ne om­fat­tet jord­vol­ler som noen ste­der var over ni me­ter høye. Som om ikke det var nok, var by­mu­ren også om­gitt av en voll­grav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.