Be­søk i Benins ho­ved­gate

Aftenposten Historie - - BENIN – DEN TAPTE BYEN -

Det førs­te man så når man kom til Be­nin, var iføl­ge Dap­per en seks kilometer lang gjen­nom­gå­en­de ave­ny: «En lang, bred gate som ser ut til å va­ere syv el­ler åtte gan­ger stør­re enn War­moes­straat i Ams­ter­dam. Den er ikke bro­lagt og går i rett linje, uten svin­ger på noe punkt.» Hver av de ni by­por­te­ne før­te inn til lig­nen­de, bre­de ga­ter, som gikk på kryss og tvers i byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.