GRØNN ERTE­SUP­PE

Aftenposten Historie - - HISTORISK MAT -

200 g tør­re er­ter leg­ges i vann for å blø­tes om lag 6 ti­mer.

1 løk, 1 gul­rot, 1 pur­re­løk og 1 li­ten salt fleske­kno­ke fre­ses i en kasse­rol­le.

2,5 li­ter bul­jong. Er­te­ne has i sam­men med en per­sille­kvast med ti­mi­an og laur­baer­blad. Ko­kes så om lag 2 ti­mer, er­te­ne må va­ere helt møre, pas­se­res gjen­nom en fin sikt, spes med vann, så den får en tyk­kel­se som en al­min­ne­lig sup­pe, le­ge­res med smør og flø­te. Sup­pen av­sma­kes, og litt suk­ker has i. Gar­ni­tyr: Er­ter el­ler loff skå­ret i ter­nin­ger og stekt i smør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.