ÅRELATING 1623

Aftenposten Historie - - KVINNELIGE PIONÉRER -

De førs­te vi med sik­ker­het vet drev med årelating var de gam­le egyp­ter­ne rundt 1500 f.kr., men i mid­del­al­de­ren for­søk­te bar­ber-ki­rur­ger å ku­re­re kop­per, epi­lep­si og pest ved å tap­pe blod av pa­si­en­te­ne. I 1623 hev­det den frans­ke le­gen Jac­ques Fer­rand til og med at me­to­den kun­ne ku­re­re kja­er­lig­hets­sorg – sa­er­lig hvis per­sonen var «tykk og vel­fødd». Hans råd for å lege et knust hjer­te var årelating inn­til det opp­sto hjerte­svikt (bok­sta­ve­lig talt). Han men­te også at «åp­ning av he­mor­roi­der var den sik­res­te ku­ren.»

Hans råd for å lege et knust hjer­te var årelating inn­til det opp­sto hjerte­svikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.