SPI­SE GJØR­ME 500 F.KR.

Aftenposten Historie - - KVINNELIGE PIONÉRER -

Ge­ofagi – å spi­se jord – er en eld­gam­mel me­to­de. I 500 f.kr. hen­tet inn­byg­ger­ne på den gres­ke øya Lem­nos i Mid­del­ha­vet rød medi­sinsk lei­re fra en be­stemt ås på en be­stemt dag i året. Den ble vas­ket, rul­let til en spe­si­ell tyk­kel­se og for­met til små tab­let­ter, før prest­in­ne­ne på øya vel­sig­net og stemp­let dem med sine of­fi­si­el­le segl. Men selv om lei­ren sen­ker opp­ta­ket av stof­fer i for­døy­el­ses­sys­te­met og får sår til å gro, kom­mer kvakk­sal­ve­ri­et inn i bil­det med den re­li­giø­se be­tyd­ning av åse­ne på Lem­nos. De skul­le an­gi­ve­lig for­ster­ke pil­le­nes virk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.