Rom­vand­ring gikk nes­ten galt

Aftenposten Historie - - VEIEN MOT MÅNEN I SMÅ STEG -

Den sov­je­tis­ke kos­mo­nau­ten Alek­sej Le­onov had­de sto­re pro­ble­mer med å kom­me inn i rom­far­tøy­et igjen etter ver­dens førs­te rom­vand­ring fra Vosk­hod 2 i mars 1965.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.