NYE RO­MA

Aftenposten Historie - - DET BYSANTINSKE RIKE -

Kei­ser Konstan­tin den sto­re flyt­tet ho­ved­sta­den i det ro­mers­ke rike til Bysants for å kon­trol­le­re de øst­li­ge gren­se­ne bed­re. Den nye ho­ved­sta­den ble opp­kalt etter ham, Konstan­ti­no­pel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.