BILLEDSTORMEN ØKER

Aftenposten Historie - - DET BYSANTINSKE RIKE -

Kei­ser Leo 3. for­bød til­be­del­se av re­li­giø­se iko­ner i hele ri­ket, og det­te fort­sat­te etter hans død. Det­te erg­ret den vest­li­ge kir­ken, som støt­tet bru­ken av iko­ner.

Pe­rio­den mel­lom ikono­klas­men og Konstan­ti­no­pels øde­leg­gel­se var en glanstid for by­san­tinsk kunst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.