DET STO­RE SKISMA

Aftenposten Historie - - DET BYSANTINSKE RIKE -

Etter åre­lang strid skil­tes kir­ken for­melt i den ro­mersk­ka­tols­ke kir­ke i vest, le­det av pa­ven, og den gresk-or­to­dok­se kir­ke ba­sert i Konstan­ti­no­pel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.