GJENREISTE BYEN

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Kei­ser Mi­kael 8. gjen­erob­ret Konstan­ti­no­pel, og den la­tins­ke kei­se­ren Bald­vin 2. flyk­tet fra byen. Mi­kael byg­get opp igjen den for­fal­te ho­ved­sta­den til for­dums glans.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.