VORSPIEL FØR LØ­PET

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Mens kuskene gjor­de seg kla­re til en dag med kon­kur­ran­ser, ble det ar­ran­gert un­der­hold­ning som bry­ting, dans, sjong­le­ring, ba­lan­se­ring på stram li­ne og vill­dyr­kam­per. Kei­se­ren og hans føl­ge tok plass i bok­sen, en «ka­this­ma», som had­de di­rek­te for­bin­del­se til det sto­re palas­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.