KJØR­TE FOR STJERNESTATUS

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

En rik spon­sor, gjer­ne en se­na­tor el­ler kan­skje til og med kei­se­ren, slapp ned et hvitt tøy­styk­ke for å sig­na­li­se­re start. Kuskene måt­te kjø­re til en­den av den U-for­me­de ba­nen, ven­de rundt midt­en og til­ba­ke igjen for å vin­ne. Hvert løp had­de syv run­der og var­te i rundt 15 mi­nut­ter. Det hand­let ikke bare om sei­er – suk­sess på hippodromen kun­ne gi kuskene stjernestatus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.