MIDDAGSTID

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Midt­veis i kon­kur­ran­sen var det pau­se med mat og drik­ke. Pub­li­kum fikk nye un­der­hold­nings­inn­slag i mel­lom­ti­den. Det var også en mu­lig­het for kuskene til å sam­le kref­ter og gjø­re klar for etter­mid­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.