GA ALT FOR Å VIN­NE

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Etter mid­dag fort­sat­te kon­kur­ran­se­ne, med opp­til 24 løp om da­gen. En flytt­bar po­eng­tav­le, som had­de syv del­fin- el­ler egg­for­me­de runde­tel­le­re, holdt styr på stil­lin­gen. Kuskene gikk sam­men for å bli kvitt den som le­det, som of­test ved å kjø­re inn i vog­nen hans – en eks­tremt far­lig og i ver­ste fall dø­de­lig øvel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.