KLAR FOR OM­KAMP

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Øvel­sen «di­ver­sum» var spe­si­ell for de by­san­tins­ke vognløpene. Den lot vin­ne­ren ut­ford­re ta­pe­ren til en ny kamp der de byt­tet hes­ter og vogn. Det­te var vin­ne­rens mu­lig­het til å be­vi­se at han had­de sei­ret tak­ket va­ere sin dyk­tig­het, frem­for bare bed­re ut­styr el­ler flaks.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.