01 Sir­ke­lens kvad­ra­tur

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Det som gjør Hagia Sofia så flott, er den re­vo­lu­sjo­ne­ren­de må­ten ar­ki­tek­te­ne skap­te et enormt, åpent rom på. Det er en kup­pel byg­get oppå to halv­kup­ler. For å få til det­te, var det nød­ven­dig å «kvad­re­re sir­ke­len», som be­tyr at de byg­de en rund kup­pel over et fir­kan­tet fun­da­ment. Hagia Sofia var en av de førs­te byg­nin­ge­ne der den­ne tek­nik­ken ble brukt. By­san­tins­ke ma­le­ri­er av eng­ler med seks vin­ger, så­kal­te se­ra­fer pry­der frem­de­les inn­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.