5. juni: Fare­full frem­tid.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

En som­mer­fugl har for­vil­let seg inn i ga­pet på en kro­ko­dil­le som le­ver i el­ven Tar­co­les. El­ven lig­ger i pro­vin­sen Punt­are­nas i Cos­ta Ri­ca, i det mest for­uren­se­de om­rå­det i Mel­lom-Ame­ri­ka, som også er et av de mest for­uren­se­de i hele La­tin-Ame­ri­ka. Cos­ta Ri­ca høs­ter nå in­ter­na­sjo­nal an­er­kjen­nel­se for sin miljø­po­li­tikk og tar sik­te på å bli ver­dens­le­den­de i å er­stat­te en­gangs­plast med for­ny­ba­re og kom­pos­ter­ba­re al­ter­na­ti­ver. Lan­det hen­ger imid­ler­tid etter når det gjel­der re­sir­ku­le­ring og av­falls­hånd­te­ring.

Foto: JEFFREY ARGUEDAS, EPA/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.