19. juni: Kald­dusj før dyr­skue.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

En litt mot­vil­lig gårds­gutt vas­ker ei litt mot­vil­lig ku un­der førs­te dag av The Royal Ches­hi­re Coun­ty Show i Tab­ley like ved Kn­uts­ford nord i Eng­land. Show­et, som førs­te gang ble gjen­nom­ført i 1838, vi­ser alle as­pek­ter av gårds­li­vet, alt fra dyre­ut­stil­lin­ger og bon­dens mar­ked, til de­mon­stra­sjo­ner av land­bruks­ma­ski­ner, stein­gjerde­byg­ging og leir­due­sky­ting. Show­et ar­ran­ge­res hvert år i juni av Ches­hi­re Agri­cul­tural Socie­ty og til­trek­ker seg ti­tu­sen­vis av be­sø­ken­de i lø­pet av to da­ger.

Foto: OLI SCARFF, AFP/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.