20. juni: Mid­ler­ti­dig løs­ning.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Åt­te år gam­le Maya Mo­hammad Ali Mer­hi (t.h.) går med pro­te­ser av blikk­bok­ser som hen­nes far har la­get til hen­ne. De bor i en flykt­ning­leir for for­drev­ne men­nes­ker i den nord­li­ge Id­libpro­vin­sen i Sy­ria. Bå­de Maya og hen­nes far ble født uten ben. Si­den de ikke har råd til or­dent­li­ge pro­te­ser, har fa­ren la­get et par til Maya av her­me­tikk­bok­ser fylt med bom­ull og tøy­fil­ler. Fa­mi­li­en måt­te for­la­te hjem­met sitt i Aleppo­pro­vin­sen for å unn­slip­pe de har­de kam­pe­ne i om­rå­det.

Foto: AAREF WATAD, AFP/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.