180

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

An­tall død­fød­te barn i Nor­ge i 2017. Det er det la­ves­te tal­let som er re­gist­rert si­den Me­di­sinsk fød­sels­re­gis­ter ble opp­ret­tet for 50 år si­den. I 1967 var det 13,7 død­fød­te pr. 1000 fød­te. I 2017 var tal­let 3,1.

NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.