Face­bo­ok er ut.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Ten­årin­ge­ne røm­mer Face­bo­ok, og nå er tal­le­ne be­gynt å bli dra­ma­tis­ke.

I 2015 svar­te 71 pro­sent av ame­ri­kans­ke 13–17-årin­ger at de bruk­te Zucker­bergs nett­sam­funn. Nå er an­de­len sun­ket til 51 pro­sent, iføl­ge en un­der­sø­kel­se gjort av Pew Rese­arch Cen­ter.

Så hvor er ung­dom­men? På You­tube (85 pro­sent), Insta­gram (72 pro­sent) og Snapchat (69 pro­sent).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.