Øl-em­bal­la­sje som skil­padde­mat.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Tren­den med å lan­se­re spi­se­lig em­bal­la­sje fort­set­ter.

Si­den sist har et bryg­ge­ri i Flo­ri­da, Salt­wa­ter Brewery, fått opp­merk­som­het etter at de byt­tet ma­te­ria­le på seks­pak­nin­ge­ne sine. Nå er det ut med plast­rin­ge­ne, og inn med kom­pos­ter­ba­re rin­ger pro­du­sert av over­skudds­ma­te­ria­le fra øl­pro­duk­sjo­nen, ho­ved­sa­ke­lig hve­te og bygg.

No­la.com skri­ver at den­ne em­bal­la­sjen po­ten­si­elt kan bli en mat­kil­de for hav­skil­pad­de­ne i ste­det for å ta li­vet av dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.