Re­ver rap­per ikke bare høns.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Re­ver er no­to­risk kjent som hønse­ty­ver. Men i den ja­pans­ke byen Na­ga­okakyo har de lo­ka­le «Mik­ke­le­ne» fått fer­ten av nye byt­ter – nem­lig sko.

Det be­gyn­te i mai, med at åt­te hus­hold­nin­ger fikk rap­pet san­da­le­ne, le­ser vi i At­las Ob­scu­ra.

Po­li­ti­et klar­te å føl­ge spo­ret etter ty­ven, som end­te opp i et reve­hi med 40 par sko. Iføl­ge The Guar­di­an har det va­ert lig­nen­de ty­ve­ri­er i Tysk­land og Stor­bri­tan­nia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.